Privacy Policy

    Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.
    Wij garanderen dat wij integer met de door u verstrekte data om gaan en zullen deze niet aan derden verstrekken.
    Wanneer u desondanks wil dat uw gegevens worden verwijderd uit onze database is een mail of een telefoontje genoeg.
    U kunt ons bereiken op nummer (+31)(0) 610 897 765 of stuurt u een mail naar info@sportenbedrijfskleding.nl

    Nieuwsbrief
    Wij houden al onze klanten per nieuwsbrief op de hoogte.
    Wanneer u deze niet meer wilt ontvangen kunt u zich gemakkelijk uitschrijven onder aan de pagina van de nieuwsbrief.
    U hoeft alleen maar op ‘uitschrijven’ te klikken.

    Vragen?

    U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens.  
    Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins
    in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
    U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site onder het kopje Mijn account
    Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u een mail sturen kan naar info@sportenbedrijfskleding.nl of via het contactformulier op website.